Περί Ορισμών

DSC_0131.jpg

Προσπαθώ ή Δεσμεύομαι

Jene's

letter